Αποτελέσματα Αναζήτησης

Πεδία αναζήτησης:

τασησ

Αποτελέσματα της αναζήτησης (473 έγγραφα ταξινομημένα κατά 'Σχετικότητα'):

Τίτλος Τεχνικές Απαιτήσεις Κωδίκων για τη σύνδεση μεγάλων Αιολικών Πάρκων στο Σύστημα
Συγγραφείς Χρήστος Πατσιούρας
Κωδικός artemis.ntua/DT2007-0001
Φορέας ΕΜΠ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Τίτλος ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕΛΗΝΙΟΥΧΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συγγραφείς ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0085
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στη Μελέτη Συστήματος Γείωσης Υποσταθμών Υψηλής Τάσης
Συγγραφείς Δημήτριος Γαλανής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0285
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη τοπολογίας Δικτύων Διανομής με χρήση δεδομένων έξυπνων μετρητών
Συγγραφείς Κωνσταντίνος Σουμαλάς
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0289
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη της Επίδρασης της Γείωσης και του Ρεύματος Corona στη Διηλεκτρική Συμπεριφορά των Μικρών Διακένων Αέρα και στο Φαινόμενο του Διαφράγματος
Συγγραφείς Αθανάσιος Λ. Μαγλαράς
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2010-0031
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στην Προσομοίωση και Αναγνώριση Ανεμογεννητριών με Ασύγχρονη Γεννήτρια για την Δημιουργία Μειωμένης Τάξης Ισοδυνάμων Μοντέλων
Συγγραφείς Φώτης Κανέλλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2005-0003
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προστασία σε συνήθεις κτηριακές και νοσοκομειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και κατασκευή μίας διάταξης προστασίας έναντι διακυμάνσεων της τάσης και αποκοπής αγωγού.
Συγγραφείς Μιχαηλίδου Μαρία-Δανάη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0011
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εφαρμογές Μη Γραμμικής Δυναμικής στην Ανάλυση Ευστάθειας Τάσης
Συγγραφείς Νικολαος Σακελλαρίδης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2010-0036
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ
Συγγραφείς ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΛΗ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2005-0005
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη προσομοίωσης «Power Hardware In The Loop» και διερεύνηση ανύψωσης της τάσης εξαιτίας της διείσδυσης φωτοβολταϊκών στη Χαμηλή Τάση
Συγγραφείς Βασίλειος Κλεφτάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0221
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αποκεντρωμένη ρύθμιση τάσης σε ακτινικά δίκτυα διανομής με υψηλή διείσδυση Διεσπαρμένης Παραγωγής
Συγγραφείς Κωνσταντίνος Κότσαλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0020
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εφαρμογή Τεχνολογίας W-BPL σε γραμμή ΜΤ με Φωτοβολταϊκή Παραγωγή
Συγγραφείς Χατζής Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0015
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κατασκευή DC μικροδικτύου σε περιβάλλον Matlab/Simulink και μελέτη τεχνικών ελέγχου
Συγγραφείς Αικατερίνη Πετράκη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0103
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επίδραση βελτιωτικών υλικών εδάφους στη χρονική μεταβολή της αντίστασης γείωσης κατακόρυφων ηλεκτροδίων
Συγγραφείς Ιωάννης Καρακίτσιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0224
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κυκλώματα και Λογισμικό για Μετατροπείς ΣΡ/ΣΡ με ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου για χρήση σε φωτοβολταϊκά Συστήματα
Συγγραφείς Σωτήριος Κοκόσης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2016-0053
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη διαστασιολόγησης και ενσωμάτωσης στο δίκτυο φωτοβολταϊκών-αποθηκευτικών συστημάτων υπό τον θεσμό της ιδιοκατανάλωσης
Συγγραφείς Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0104
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στη μελέτη της αντικεραυνικής προστασίας πλοίου
Συγγραφείς Ελένη Π. Νικολοπούλου
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2016-0054
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στη μελέτη της αντικεραυνικής προστασίας πλοίου
Συγγραφείς Ελένη Π. Νικολοπούλου
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2016-0055
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη Αλγορίθμων Ελέγχου Αντιστροφέα και Control Hardware in the Loop προσομοίωση
Συγγραφείς Λαγός Δημήτριος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0106
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κατασκευή Τροφοδοτικού 0-30V, 0-5Α, με Δυνατότητα Συμμετρικής Λειτουργίας
Συγγραφείς Κόλλιας Ισίδωρος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0071
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πτώση Αγωγού Αλουμινίου Διατομής 50mm2 του Εναέριου Δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης στο Έδαφος, που Ηλεκτροδοτείτο από Υποσταθμό Μέσης Τάσης
Συγγραφείς Κασιούμης Νικόλαος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0121
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επίδραση ¶εργης Υποστήριξης από Αιολικά Πάρκα στο Όριο Φόρτισης Συστήματος
Συγγραφείς Ιωάννης Α. Αναγνωστόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0026
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΙΑ PERTINAX ΕΝΤΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ±1,2/100μs
Συγγραφείς ΒΟΣΠΟΡΟΥ 37 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gdnore@hotmail. com 03104284
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0228
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συνέπειες από την αποκοπή και πτώση στο έδαφος δύο αγωγών Αl 35 mm2 υποσταθμού διανομής χαμηλής τάσης 100 kVA ή 75 kVA
Συγγραφείς Γεώργιος Νικηφόρος Χατζάρας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0193
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατά την γήρανση στερεών μονωτικών υπό κρουστικές τάσεις 250/2500μs σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20C
Συγγραφείς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0203
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σύγκριση Τεχνικών Ελέγχου Διακοπτικής PWM Ανόρθωσης
Συγγραφείς Κουρίδης Σταύρος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0027
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση και Διαχείριση Υβριδικού Μικροδικτύου
Συγγραφείς Ανδρέας Ν. Δεσύλλας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0235
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αξιοποίηση της βιομάζας στον ελλαδικό χώρο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
Συγγραφείς Γεωργιάδης Αντώνιος and Σωτηρίου Σωτήριος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0149
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΡΕΥΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΧΟΥΣ d=1mmΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ (250/2500μs)
Συγγραφείς ΘΕΟΦΑΝΗΣ Δ. ΜΟΥΡΚΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0205
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πεδιακή κατανομή πλησίον αλυσοειδών μονωτήρων
Συγγραφείς Σοφία Κ. Ζυγογιάννη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0037
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης συστήματος συμπαραγωγής στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας
Συγγραφείς Ελισάβετ-Ερατώ Τσούκα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0245
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση και Υλοποίηση Σύγχρονου Αντισταθμιστή ¶εργου Ισχύος - STATCOM
Συγγραφείς Γιωτόπουλος Βασίλη and Φούρναρης Μάριος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0243
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διερεύνηση Επίδρασης της Ροπής Σύσφιξης Κοχλιών στην Ανύψωση Θερμοκρασίας σε Πίνακα Μέσης Τάσης.
Συγγραφείς Αδάμ Σ.Παναγιώτα and Γεωργογιάννη Ε. Παρασκευή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0252
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συγκριτική σχεδιομελέτη ηλεκτρικής μηχανής μονίμων μαγνητών και μηχανής μεταβλητής μαγνητικής αντίστασης για εφαρμογή πρωτότυπου ηλεκτρικού οχήματος
Συγγραφείς Παναγόπουλος Ιωάννης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0083
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση προσομοίωσης εγκάρσιου στατικού αντισταθμιστή στο πρόγραμμα Matlab
Συγγραφείς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0208
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επίδραση του εδάφους στα δίκτυα BPL Μέσης Τάσης
Συγγραφείς Μανουσάκης Μιχάλης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0255
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συγκριτική Μελέτη Τεχνικών Ελέγχου Σύγχρονων Κινητήρων Μαγνητικής Αντίστασης
Συγγραφείς Μπενιακάρ Μίνως
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0175
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Έλεγχος Αντιστροφέων Ισχύος Μονάδων Διανεμημένης Παραγωγής που συνδέονται στο Δίκτυο
Συγγραφείς Φώτιος Γάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0169
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΣΕΛΗΝΙΟΥΧΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συγγραφείς Παπαλάμπρης Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0176
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη νέας μονάδας αφαλάτωσης Μυκόνου και εκτίμηση ενεργειακής παραγωγής εμπορικών ανεμογεννητριών για αντιστάθμιση των καταναλώσεών της
Συγγραφείς Γιώργος Ξενάριος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0087
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση Ευστάθειας Τάσεως Υβριδικού Συστήματος Δυναμικών Φορτίων και ΣΑΤΥΦ
Συγγραφείς Χαράλαμπος Λάμπρου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0098
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση Συστημάτων Ανίχνευσης Αστάθειας Τάσεως και Προστασίας από Κατάρρευση
Συγγραφείς Χαράλαμπος Α. Λάμπρου
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2017-0011
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή της Αιολικής Διείσδυσης στην Ευστάθεια των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συγγραφείς Γιώργος Τσουράκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2010-0045
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός διατάξεων MOS με μεταλλικούς νανοκρυστάλλους
Συγγραφείς Κατσιούλα Ελευθερία
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0310
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διερεύνηση δυνατότητας προστασίας από αποκοπή ουδετέρου σε δίκτυο χαμηλής τάσης μέσω τηλεπικοινωνιών ηλεκτρικών αγωγών
Συγγραφείς Αρτυματάς Αντώνης and Κούννος Πέτρος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0230
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή Ανεμογεννητριών στη Ρύθμιση Συχνότητας Διατηρώντας Εφεδρεία – Εφαρμογή σε HVDC Πολυτερματικό Δίκτυο
Συγγραφείς Ανάργυρος Σπετσιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0111
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συγγραφείς ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0151
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εκπεμπόμενη Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία κατά την Γήρανση Στερεών Μονωτικών υπό Κρουστικές Τάσεις ±250/2500 μs σε Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 20°C – 40°C και 80°C
Συγγραφείς ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0210
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο επιδράσεων διεσπαρμένης παραγωγής σε δίκτυα διανομής με χρήση ψηφιακών μοντέλων και πραγματικού εξοπλισμού
Συγγραφείς Παναγιώτης Χ. Κοτσαμπόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2017-0018
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εφαρμογή των DSP σε διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος
Συγγραφείς Στυλιανός Ορφανός
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0115
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη πτώσης αγωγού αλουμινίου 35 mm2 στο έδαφος, ηλεκτροδοτούμενου από υποσταθμό μέσης τάσης 150 kVA ή 160 kVA ή 200 kVA
Συγγραφείς Απόστολος Κ. Παντελής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0282
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Θερμική συμπεριφορά αγωγού διανομής μέσης τάσης τύπου ACSR κατά τη διακοπή της λειτουργίας του από ασφαλειοαποζεύκτη
Συγγραφείς Σοφία Κουγιουμτζή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0082
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στον έλεγχο ανεμογεννητριών μονίμων μαγνητών με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
Συγγραφείς Σουσούνης Μάριος - Χαρίλαος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0157
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εκτίμηση των συνεπειών εξαιτίας ενός διφασικού σφάλματος δύο αγωγών ACSR 95mm2 του Εναέριου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης της ΔΕΗ, ηλεκτροδοτούμενο από Κέντρο Διανομής 15 ή 25 ή 50 MVA
Συγγραφείς Γεωργόπουλος Παναγιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0213
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση και Ανάλυση Κινητήρα Μονίμων Μαγνητών 16kW για Εφαρμογή Ηλεκτροκίνησης και Συγκριτική Μελέτη Δύο Εναλλακτικών Γεωμετριών Δρομέα
Συγγραφείς Αναστασία Ν. Σκολαρίκη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0245
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
Συγγραφείς Ανδρέας Δεσαλέρμος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0239
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διαρροή ρεύματος λόγω μερικών εκκενώσεων στο Pertinax εντός ηλεκτρομονωτικού ελαίου 20οC σε ανομοιογενές πεδίο υπό κρουστικές τάσεις ± 250/2500μs
Συγγραφείς Γιαννακοπούλου Παναγιώτα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0158
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση της Επίδρασης της Βέλτιστης Αμφίδρομης Λειτουργίας (Vehicle-to-Grid, V2G) των Ηλεκτρικών Οχημάτων στα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συγγραφείς Αθανάσογλου Ιωάννης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0038
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ελεγχόμενη Λειτουργία Γραμμής Διανομής με Μετασχηματιστή Ηλεκτρονικών Ισχύος
Συγγραφείς Παναγιώτης Μαρινάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0327
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Βέλτιστος Προγραμματισμός Λειτουργίας Υβριδικού Συστήματος Φωτοβολταϊκών και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με Βάση την Ανάλυση Διακύμανσης του Ηλεκτρικού Φορτίου
Συγγραφείς ΑΣΗΜΙΝΑ Β. ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0053
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση και Έλεγχος Πολυτερματικού Δικτύου HVDC για Συμβατότητα με τις Απαιτήσεις Κωδίκων Συστήματος
Συγγραφείς Ορέστης Τζωρτζόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0167
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Συγγραφείς ΜΠΙΤΙΡΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0055
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προσδιορισμός της θερμικής καταπόνησης των γυμνών αγωγών και των συνεστραμμένων καλωδίων του δικτύου χαμηλής τάσης κατά το βραχυκύκλωμα
Συγγραφείς Αθανάσιος Δ. Σιμιτζής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0182
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Η χρήση της ζώνης NB-PLC για επικοινωνίες ευφυούς δικτύου μέσω γραμμών μεταφοράς Χαμηλής Τάσης
Συγγραφείς Κυλιντηρέα Νίκη Βαρβάρα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0174
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΙΑΣΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0094
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στον προγραμματίσμό λειτουργίας δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση διεσπαρμένης και ανανεώσιμης παραγωγής και συσκευών αποθήκευσης
Συγγραφείς Τσικαλάκης Αντώνιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/RR2008-0001
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντέλα Μονίμου Καταστάσεως για Σύνθετα Δυναμικά και Διανεμημένα Φορτία
Συγγραφείς Θεόδωρος Πανής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0259
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών κυψελών με απόθεση ηλεκτρικής εκκένωσης τόξου (ESD)
Συγγραφείς Ροκάς Μιχαήλ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0179
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη συνεταιριστικών μοντέλων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανέωσιμες πηγές στην Ευρώπη
Συγγραφείς Αγγελική Κουρή
Κωδικός artemis.ntua.ece/TR2016-0004
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΕΛΗΝΙΟΥΧΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Συγγραφείς ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0001
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αποκεντρωμένος έλεγχος διαχείρισης διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων στα δίκτυα διανομής για παροχή επικουρικών υπηρεσιών
Συγγραφείς Δέσποινα Κουκουλά
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2017-0023
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υπολογισμός μεταφερόμενης ισχύος σε υπόγειο καλώδιο μέσης τάσης
Συγγραφείς Ζουραράκη Σ. Μαρία
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0114
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ηλεκτρικές δοκιμές σε καλώδια μέσης τάσης - Διαδικασίες επαλήθευσης και υπολογισμού αβεβαιοτήτων
Συγγραφείς Χριστοδούλου Χρήστος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0051
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάπτυξη πλαισίου αυτοματοποιημένης προέκτασης χρονοσειρών μέσω της γενίκευσης της μεθόδου πρόβλεψης θ
Συγγραφείς Ευάγγελος Σπηλιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2017-0027
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ PSO ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
Συγγραφείς Αλεξάνδρα Ζίγκηρη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0118
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μετρήσεις Ηλεκτροστατικής Εκφόρτισης Ανθρώπου
Συγγραφείς Σολωμού Ανδρέας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0037
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Tεχνο-οικονομική ανάλυση του ηλεκτρικού οχήματος συσσωρευτή ως μονάδα διεσπαρμένης παραγωγής
Συγγραφείς Αλιμήση Βαρβάρα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0292
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση Λειτουργίας και Έλεγχος Συστήματος Ανεμογεννήτριας Μεταβλητών Στροφών Διασυνδεδεμένης στο Δίκτυο
Συγγραφείς Μάριος Β.Ντρέκο
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0302
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Οικονομικά οφέλη Μικροδικτύου με αυξημένη διείσδυση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής - Στοχαστική προσέγγιση
Συγγραφείς Βιολέτα Μ. Αργυροπούλου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0039
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διερεύνηση της έναρξης και της περάτωσης των μερικών εκκενώσεων σε πολυμερή στερεά μονωτικά υλικά υπό κεραυνικές τάσεις καταπόνησης 1.2/50μs.
Συγγραφείς Σταύρος Λ.Φίλης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PT2011-0002
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αντιμετώπιση του φαινομένου ανύψωσης τάσης λόγω υψηλής διείσδυσης φωτοβολταϊκών στην Χαμηλή Τάση μέσω αποθήκευσης ενέργειας
Συγγραφείς Δημήτριος Χ. Ριζάδης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0208
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Τεχνικές ελέγχου συνθετικής αδράνειας για διασυνδεδεμένους μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας
Συγγραφείς 'Αγγελος Τσιαννής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0254
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 1,2/50 μs.
Συγγραφείς ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0182
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση Ταλαντώσεων Αυτόνομου Υβριδικού ΣΗΕ
Συγγραφείς Μαρία Πατσατζή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0263
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επίδραση της θερμότητας με αγωγή, ακτινοβολία και μεταφορά στη διηλεκτρική αντοχή των μονωτήρων πορσελάνης
Συγγραφείς Ελένη Γερασιμοπούλου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0255
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη Ευστάθειας και Ακρίβειας της τεχνικής Power-Hardware-In-the-Loop για δοκιμές διεσπαρμένης παραγωγής
Συγγραφείς Μπαράκος Δημήτριος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0174
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Θερμική και Διηλεκτρική Συμπεριφορά Αγωγού Διατομής 50mm2 Ισοδύναμου Χαλκού του Εναέριου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης
Συγγραφείς Γεώργιος Βίλλιας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0063
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Έλεγχος συνθήκης ουδετέρωσης σε δίκτυα διανομής Χαμηλής Τάσης
Συγγραφείς Αριστοτέλα Κατσούλου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0057
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ
Συγγραφείς Σκυλάκη Σταυρούλα and Σκαρογιάννης Ευάγγελος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0138
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Τοπικός και συντονισμένος έλεγχος τάσης σε δίκτυα με διεσπαρμένη παραγωγή σε πραγματικό χρόνο
Συγγραφείς Μάριος Μανιατόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0338
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ρεύμα προς γη λόγο αποκοπής αγωγού αλουμινίου 50 mm2 μιας γραμμής διανομής χαμηλής τάσης ηλεκτροδοτούμενης από μετασχηματιστή 100 KVA
Συγγραφείς Παναγιωτόπουλος Ορέστης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0145
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη Ροής Φορτίου σε Δίκτυο Μέσης Τάσης με Διεσπαρμένη Παραγωγή.
Συγγραφείς Παναγιωτακοπούλου Παναγιώτα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0191
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Έλεγχος Ρεύματος Αντιστροφέων Πηγής Τάσης για Σύνδεση στο Δίκτυο με LCL Φίλτρο
Συγγραφείς Αντώνης Παπαβασιλείου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0139
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διαχωρισμός του δικτύου σε ζώνες και αποκεντρωμένος έλεγχος για ρύθμιση τάσης σε περίπτωση διαταραχών
Συγγραφείς Όλγα Βλαχοκυριάκου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0258
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πρόγραμμα Μακροπρόθεσμης Προσομοίωσης Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας με Συνεχή και Διακριτή Δυναμική
Συγγραφείς Ευάγγελος Πολυμενέας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0298
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη τοπικών ελέγχων ρύθμισης τάσης σε δίκτυα διανομής με υψηλή διείσδυση διεσπαρμένης παραγωγής
Συγγραφείς Ελένη Δαρίδου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0185
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πτώση Αγωγού Al 35 mm^2 Χαμηλής Τάσης ηλεκτροδοτούμενου από υποσταθμό μέσης τάσης 75 kVA
Συγγραφείς Κωνσταντίνος Λ. Δημητρόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0229
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
Συγγραφείς ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0099
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κεντρικός έλεγχος τάσης σε ευφυή δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Συγγραφείς Αγγελής Κατσιούφης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0269
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ CMOS
Συγγραφείς ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0197
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ TΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ
Συγγραφείς Χριστοδούλου Χρήστος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2010-0060
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη Εναλλακτικών Προσεγγίσεων της Μεθοδολογίας Croston μέσω Εμπειρικής Αξιολόγησης
Συγγραφείς Λεγάκη Νικολέττα Ζαμπέτα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0120
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Συγγραφείς ΦΑΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2014-0024
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επίδραση των ηλεκτρικών οχημάτων στα μεγέθη ενός Μικροδικτύου με αυξημένη διείσδυση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής
Συγγραφείς Κωνσταντίνος Δ. Παγώνης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0040
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μετρήσεις και Διερεύνηση Φαινομένων σε Ασφάλειες Ισχύος Χαμηλής Τάσης
Συγγραφείς Ελένη Μπουρσινού
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0203
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συγγραφείς Ειρήνη Λεωνιδάκη
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2008-0042
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συγγραφείς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0043
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΑΓΩΓΗΣ
Συγγραφείς ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0221
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Βελτιστοποίηση Μετατροπέα και Συστήματος Ελέγχου Ανεμογεννήτριας σε Διασυνδεδεμένη Λειτουργία
Συγγραφείς Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0013
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εκτίμηση των συνεπειών λόγω διφασικού σφάλματος δύο αγωγών ACSR 95mm2 του εναερίου δικτύου διανομής Μέσης Τάσης (ΜΤ) της Δ.Ε.Η. ηλεκτροδοτούμενο από κέντρο διανομής 15, 25 ή 50 MVA
Συγγραφείς Λαγωνικός Μηνας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0310
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Η Επίδραση των Διαφορετικών Πολιτικών Λειτουργίας στα Μεγέθη ενός Μικροδικτύου με Αυξημένη Διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Συγγραφείς Γεωργία Θ. Πιερή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0128
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 1,2/50μs ΣΕ PERTINAX 0,5mm ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Συγγραφείς ΜΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ and ΤΣΙΛΑΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0143
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μετρήσεις ποιότητας ισχύος στο υβριδικό σύστημα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Συγγραφείς Αλεξία Κοροντζή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0224
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη Συμπεριφοράς Ημιαγωγικών Διακοπτών Normally-On,Off JFETs Καρβιδίου του Πυριτίου σε Παράλληλη και σε Σειρά Σύνδεση
Συγγραφείς Ανδρεάδης Ιωάννης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0216
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πιθανοτική ροή φορτίου με περιορισμούς
Συγγραφείς Παπαθανασίου Ηλίας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0135
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση CMOS Τελεστικού Ενισχυτή με rail-to-rail Στάδιο Εισόδου στην Ασθενή Αναστροφή για Εφαρμογές Χαμηλής Κατανάλωσης
Συγγραφείς Χρήστος Θ. Ορεινός
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2003-0138
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0017
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση Ρευμάτων Διαρροής Σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα Χωρίς Μετασχηματιστή Απομόνωσης
Συγγραφείς Γεώργιος Καμπίτσης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0257
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συνέπειες από την αποκοπή και πτώση στο έδαφος δυο αγωγών Al 16 mm2 υποσταθμού διανομής χαμηλής τάσης 100kVA ή 75kVA
Συγγραφείς Χαλεβίδης Κωνσταντίνος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0232
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προδιαγραφές λειτουργίας και δοκιμές ηλεκτρολογικών πινάκων
Συγγραφείς Στοκίδης Ανδρέας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0178
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κατασκευαστική Μελέτη Ημιαγωγικών Διακοπτών Ισχύος
Συγγραφείς Κυρίκος Ευθύμιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0266
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη θερμικής και διηλεκτρικής καταπόνησης γραμμής μέσης τάσης (τύπου ACSR – 95) κατά το τριφασικό και διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα
Συγγραφείς Ευάγγελος Γ. Μαρινάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0073
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πεδιακή ανάλυση συνθετικών μονωτήρων υψηλής τάσης με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων
Συγγραφείς Ευφροσύνη-Μαρία Ν. Γράλιστα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0059
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση ελέγχου βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών πλοίου
Συγγραφείς Εμμανουήλ Κυριάκος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0348
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συνέπειες της αποκοπής αγωγού Al 70 mm2 που ηλεκτροδοτείτο από υποσταθμό μέσης τάσης 250 KVA και 400 KVA
Συγγραφείς Φίλιππος Φιλίππου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0155
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη και προσομοίωση διατάξεων οπτικών διαμορφωτών για σύμφωνα οπτικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας
Συγγραφείς Αγκίτα Γκότζαϊ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0275
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση και Έλεγχος Συστημάτων VSC-HVDC για Διασυνδέσεις Νησιών - Εφαρμογή στην Κρήτη
Συγγραφείς Διονύσιος Μουτεβελής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0276
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη και Ανάπτυξη Αλγορίθμου Βέλτιστης Τοποθέτησης Μονάδων Φασιθετών με Χρήση Μοντέλου Μειωμένης Τάξης και Τεχνικών Ημιορισμένου Προγραμματισμού
Συγγραφείς Γεώργιος Ι. Καρβέλης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0189
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ρεύμα προς γη λόγω αποκοπής αγωγού αλουμινίου μιας γραμμής διανομής χαμηλής τάσης.
Συγγραφείς ¶γγελος Γεωργάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0077
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συνέπειες της αποκοπής αγωγού Al 50 mm2 που ηλεκτροδοτείτο από υποσταθμό μέσης τάσης 250 KVA και 400 KVA
Συγγραφείς Μάριος Χατζηαλεξάνδρου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0158
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΠΥΚΝΩΤΩΝ
Συγγραφείς ΓΟΥΛΑΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0197
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Δοκιμές υπερθέρμανσης ηλεκτρικών επαφών
Συγγραφείς Εμμανουήλ Στ. Κοντοπίδης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0001
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάπτυξη προγράμματος για τον υπολογισμό του μαγνητικού πεδίου στο περιβάλλον των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης
Συγγραφείς Βάλβης Παναγιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0002
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση συστήματος ελέγχου αξονικής γεννήτριας και ανάλυση λειτουργίας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίου
Συγγραφείς ( Χατζηνικολάου Ευστράτιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0004
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πεδιακή Ανάλυση Συνθετικών Μονωτήρων Υψηλής Τάσης
Συγγραφείς Δημήτριος Ν. Χατζηπέτρος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0050
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη της συμπεριφοράς των Εικονικών Σύγχρονων Μηχανών στη Στήριξη της Συχνότητας
Συγγραφείς Βασιλάκης Αθανάσιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0005
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Οικονομικά Οφέλη Και Πλεονεκτήματα Των Μονάδων Διεσπαρμένης Παραγωγής Σε Δίκτυα Χαμηλής Τάσης
Συγγραφείς Κουλουρά Μαρία
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0133
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη των εναέριων δικτύων διανομής και αξιολόγηση της μηχανικής αντοχής των γραμμών διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας
Συγγραφείς Απόστολος Κ. Τραχανάς
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0022
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ- ΓΕΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ
Συγγραφείς ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΚΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0232
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εφαρμογή και Μελέτη Ευστάθειας Ιεραρχικού Ελέγχου σε DC Μικροδίκτυο
Συγγραφείς Ευαγγελία Μελίστα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0305
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υπολογισμός Υποσταθμού Μέσης Τάσης
Συγγραφείς Σάββας Χατζηδημητρίου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2003-0065
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που προστατεύονται από ασφαλειαποζεύκτη και εφαρμογή υπολογισμού θερμοκρασίας αγωγών.
Συγγραφείς Κολιός Ηλιάς
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0352
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σύγκριση Μεθόδων Προσομοίωσης και Προστασίας από Αστάθεια Τάσης
Συγγραφείς Ελένη Χιονά
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0138
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη θερμικής καταπόνησης δύο αγωγών ACSR 95 mm2 του δικτύου διανομής μέσης τάσης κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα και εκτίμηση κινδύνου ατυχήματος λόγω πτώσης τους στο έδαφος
Συγγραφείς ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0240
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προστασία του δικτύου χαμηλής τάσης απο υπερτάσεις
Συγγραφείς Πολύζος Δημήτριος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0226
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
Συγγραφείς ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0235
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διερεύνηση τεχνικών απαιτήσεων κωδίκων συστήματος για τη διασύνδεση υπεράκτιων αιολικών σταθμών με τεχνολογία συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC)
Συγγραφείς Μάριος Ζάγγας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0273
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εκτίμηση Κατάστασης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με Συγχρονισμένες Μετρήσεις Φασιθετών
Συγγραφείς ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΚΟΥΝΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0186
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΜΑΤΙΔΙΩΝ
Συγγραφείς Χριστοδούλου-Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0280
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αξιολόγηση της γραμμής ACSR-35mm2 κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα και εκτίμηση των συνεπειών της πτώσης των αγωγών στο έδαφος, μέχρι μήκος γραμμής 100km.
Συγγραφείς Κων/νος Χ. Μπαλάφας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0243
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη κατανομής δυναμικού και ηλεκτρικού πεδίου σε καθοδικά αλεξικέραυνα
Συγγραφείς Ελευθέριος Χ. Χρίστου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0162
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ρεύματος διαρροής μονωτήρων υψηλής τάσης στον υπαίθριο ερευνητικό σταθμό δοκιμών "ΤΑΛΩΣ"
Συγγραφείς Μαρία - ¶ννα Ε. Κληρονόμου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0275
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16mm2 ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (400V, 230V) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 150kVA ή 160kVA ή 200kVA
Συγγραφείς Γεωργάκη Ε. Ουρανία
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0325
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου χαμηλής συχνότητας
Συγγραφείς Ιωάννης Ν. Ζτούπης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0163
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πτώση αγωγού αλουμινίου 16mm2 στο έδαφος που ηλεκτροδοτείτο απο υποσταθμό μέσης τάσης 100kVA
Συγγραφείς Απόστολος Διαμαντής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0245
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕΛΗΝΙΟΥΧΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συγγραφείς ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0166
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ACSR 35 mm^2 ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
Συγγραφείς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0089
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στη βελτιστοποίηση μεθοδολογιών ελέγχου συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας
Συγγραφείς Πάτσιος Χαράλαμπος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2011-0032
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (20kV/400V) KAI ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
Συγγραφείς Αχιλλέας Πρώιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2011-0033
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Πρόβλεψης Τουριστικής Ζήτησης με τη χρήση της Θεωρίας Τεχνικής Ανάλυσης
Συγγραφείς Χρήστος Ι. Πετρόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2006-0004
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εύρωστος Αλγόριθμος Εκτίμησης Κατάστασης Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας με Ισοτικούς Περιορισμούς
Συγγραφείς Αλεξόπουλος Θεόδωρος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0300
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Θερμική καταπόνηση για διάφορες ροπές σύσφιξης σε σφικτήρα διατομής 35mm2 εναέριου δικτύου μέσης τάσης.
Συγγραφείς Καρατζάς - Πλιάκας Αντώνιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0302
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση Συστήματος Κυψέλης Καυσίμου - Αντιστροφέα Τάσης και Ανάπτυξη Διεπαφής Χρήστη για τον Έλεγχο Πραγματικού Συστήματος σε ένα Ενεργειακά Αυτόνομο Κτήριο Υδρογόνου - ΑΠΕ
Συγγραφείς Αλκιβιάδης Πασπαλιάρης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0221
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πτώση αγωγού Al 70mm2 στο έδαφος που ηλεκτροδοτείται από υποσταθμό μέσης τάσης 150 ή 160 ή 200 kVA
Συγγραφείς ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0007
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προγραμματισμός Συστήματος Διανομής Μέσης Τάσης με Συμβατικές Μεθόδους και Συμβολή των Τεχνολογιών Smartgrid
Συγγραφείς Βάιλας Αντώνιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0310
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Έλεγχος κινητήρα μονίμων μαγνητών για εφαρμογές ηλεκτρικών οχημάτων
Συγγραφείς Νικόλαος Αποστολόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0304
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συγγραφείς ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ. ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2009-0015
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στην αντικεραυνική προστασία πλοίου υπό καταπόνηση θετικής πολικότητας
Συγγραφείς Μάρκος Φ. Γεωργόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0311
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0143
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υπαίθριες Γραμμές Διανομής Χαμηλής Τάσης σε Περιβάλλον Πυρκαγιών
Συγγραφείς Ελευθέριος Γ. Ψαρρός
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2009-0016
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στην αντικεραυνική προστασία πλοίου υπό καταπόνηση αρνητικής πολικότητας
Συγγραφείς Δημήτριος Ε. Βατίστας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0312
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΛΗΨΗΣ
Συγγραφείς ΑΙΓΛΗ ΜΕΤΣΙΟΥ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2003-0155
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Συγγραφείς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.ΣΟΥΤΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2004-0028
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προβλήματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Σε Συστήματα Μετάδοσης Σημάτων Πάνω Από Γραμμές Μέσης Τάσης
Συγγραφείς Τοπάλογλου Πρόδρομος and Λειβαδέας Νικόλαος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0080
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αναβάθμιση της ποιότητας προσομοίωσης μονωτήρων σε πρόγραμμα πεδιακού υπολογισμού – Εφαρμογή στον υπολογισμό πεδίου σε θέσεις αναρτήσεως γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης
Συγγραφείς Ηλίας Ε. Γουβαλάρης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0034
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση Πρότυπων Ανεμογεννητριών και STATCOM για Μελέτες Ευστάθειας ΣΗΕ
Συγγραφείς Νικόλαος Στυλιαράς
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0280
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ
Συγγραφείς Καραντώνη Ελένη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0228
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Έλεγχος Συντελεστή Ισχύος Διανεμημένης Φ/Β Παραγωγής για Συμμετοχή της στη Ρύθμιση Τάσης του Δικτύου
Συγγραφείς Βασιλική Φωτάκη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0250
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΛΗΨΗΣ
Συγγραφείς ΑΙΓΛΗ ΜΕΤΣΙΟΥ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2003-0157
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη και υλοποίηση συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και καταγραφής εργαστηριακού μικροδικτύου
Συγγραφείς Μάρκου Αχιλλέας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0074
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εκτίμηση των συνεπειών πτώσης ενός αγωγού αλουμινίου 16 mm2 του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης στο έδαφος ηλεκτροδοτούμενου από μετασχηματιστή διανομής 250 kVA ή 400 kVA
Συγγραφείς Φάββας Χαράλαμπος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0251
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΑΣΕΩΣ
Συγγραφείς ΜΑΡΙΑ Α. ΚΟΤΛΙΔΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2003-0158
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προβλεπτικός έλεγχος ροπής μεταβλητού διακοπτικού σημείου κινητήρα επαγωγής με μειωμένη υπολογιστική πολυπλοκότητα
Συγγραφείς Ηλίας Αλευράς
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0283
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Τοπικές - Υπερτοπικές Διακλαδώσεις Συνδιάστασης 1 έως 3 σε μικρό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συγγραφείς Νίκος Γ. Σακελλαρίδης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2003-0159
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Συγγραφείς Αναστάσης Τσουμάνης, Χρήστου Σούλη 12 Ιωάννινα, tasosts7@windowslive. com and el09136
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0157
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς Γονίδη Βασιλική and Κόκκινου ¶ννα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0085
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Συγγραφείς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0039
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πτώση αγωγού αλουμινίου 16mm2 του εναέριου δίκτυου διανομής χαμηλής τάσης στο έδαφος, που ηλεκτροδοτείτο απο υποσταθμό μέσης τάσης 75 kVA
Συγγραφείς Γιαννέλος Σπύρος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0257
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μέθοδοι Υπολογισμού Του Κόστους Συντήρησης Υποσταθμών
Συγγραφείς Βασίλειος Μαρκόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0259
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 10 / 200 μs
Συγγραφείς ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0099
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σύστημα ημερήσιας τιμολόγησης καταναλωτή μέσης τάσης με τη μέθοδο παλμών ενέργειας
Συγγραφείς Κοσμάς Γερολυμάτος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0011
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Θερμική και διηλεκτρική συμπεριφορά αγωγού διανομής μέσης τάσης ACSR 50 mm2.Περιοχή μελέτης 100Km-200Km
Συγγραφείς Κουλουρίδης Χαράλαμπος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0014
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αξιολόγηση συμπεριφοράς γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιβάλλον πυρκαγιάς
Συγγραφείς Σουλινάρης Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2015-0005
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στην Διαχείριση Μικροδικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας με Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Συγγραφείς ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ. ΑΝΕΣΤΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2014-0052
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2006-0015
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υλοποίηση των Τεχνικών PWM, Sinusoidal PWM και Παραμετρικής Πολυφασικής και Πολυεπίπεδης Space Vector PWM σε FPGA
Συγγραφείς Τσακανίκας Θεοφάνης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0105
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Οργάνωση βιβλιοθήκης μοντέλων για προσομοίωση ΣΗΕ με αιολική διείσδυση και σχεδίαση αδρανειακού ελεγκτή ανεμογεννητριών σε αυτόνομο σύστημα
Συγγραφείς Σφακιανάκης Ιωάννης and 03104035
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0070
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Συγγραφείς Νικόλαος Μαλεβίτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0031
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
Συγγραφείς ΜΑΡΙΑ Δ. ΠΟΛΙΤΟΥ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0202
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον υπολογισμό της κεραυνικής συμπεριφοράς και τη σχεδίαση γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης
Συγγραφείς Λάμπρος Οικονόμου
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2006-0019
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
Συγγραφείς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΟΜΠΑΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0234
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Συγγραφείς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2004-0035
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διαχωρισμός Του Δικτύου Διανομής Σε Ζώνες Και Αποκεντρωμένος Έλεγχος Τάσης
Συγγραφείς Περιβολιώτης Νικόλαος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0241
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διηλεκτρική συμπεριφορά γραμμών διανομής σε περιβάλλον φυλλωμάτων δένδρων
Συγγραφείς Δημήτριος Ε. Ντάρδας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0109
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Παράγοντες καθορισμού παραγόμενης ισχύος Φ/Β πάρκου 80ΚWp
Συγγραφείς Ηλίας Κουτελιδάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0074
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (20kV)
Συγγραφείς ΜΠΟΥTΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0170
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Θερμική Επεξεργασία και Αξιολόγηση Υμενιών Σεληνιούχου Καδμίου για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές
Συγγραφείς Παπαδημούλης Φαίδων
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0283
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση Bandgap Reference στο 1-Volt
Συγγραφείς Χρήστος Βεζυρτζής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0091
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εφαρμογή πιθανοτικών εργαλείων στην εποπτεία και πρόβλεψη γραμμής ΜΤ με μεγάλη διείσδυση διεσπαρμένης παραγωγής
Συγγραφείς Μαυρογένου Κυριακή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0164
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Βέλτιστος Γραμμικός Ελεγκτής για τη Μονοφασική Διακοπτική Ανορθωτική Διάταξη Δύο Αλληλένδετων Βαθμίδων & Πέντε Επιπέδων
Συγγραφείς ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0239
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη ιονισμού εδαφικών δειγμάτων σε διάταξη παραλλήλων πλακών (άμμος 70%, λεπτόκοκκο 30%), (άμμος 56%, λεπτόκοκκο 44%)
Συγγραφείς Λοΐζου Γρηγόρης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0077
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση Αξιοπιστίας και Ασφάλειας Λειτουργίας Συστημάτων Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος
Συγγραφείς ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0208
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Συγγραφείς ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0256
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ηλεκτρονικό κύκλωμα προστασίας έναντι διακυμάνσεων τάσης και αποκοπής ουδετέρου του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης
Συγγραφείς Καμακάρη Σταυρούλα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0288
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση, Υλοποίηση και Πειραματική Αξιολόγηση Συστημάτων Ελέγχου για έναν Πολυεπίπεδο Μετατροπέα Βαθμίδων (Modular Multilevel Converter)
Συγγραφείς Βασιλαδιώτης Μιχαήλ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0264
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συνέπειες πτώσης αγωγού AL 35 mm2 στο έδαφος, που ηλεκτροδοτείτο από υποσταθμό μέσης τάσης με μετασχηματιστή διανομής ονομαστικής ισχύος 100KVA
Συγγραφείς Κεραμίδας Μιχαήλ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0183
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ενεργειακές και Τιμολογιακές πολιτικές στα Μικροδίκτυα
Συγγραφείς Κωνσταντίνος Μπούτρος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0169
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0178
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΛΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ (PEMFC) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συγγραφείς ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0179
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εκτίμηση των συνεπειών λόγω διφασικού σφάλματος δύο αγωγών ACSR 16mm2 (Aluminum Conductor Steel Rein
Συγγραφείς Μανούσος Γ. Κοκκινάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0187
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση ανεμογεννητριών για τη μελέτη δυναμικών φαινομένων σε συνθήκες αυξημένης αιολικής διείσδυσης
Συγγραφείς Ιωάννης Μάργαρης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2012-0002
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Θεωρία ηλεκτρονικής μικροσκοπίας εγγύς πεδίου
Συγγραφείς Ανδρέας Κυριτσάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2015-0012
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προβλεπτικός Έλεγχος για Διακοπτικές Ανορθωτικές Διατάξεις
Συγγραφείς Κωνσταντίνος Γ. Παύλου
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2012-0006
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υπολογισμός ελαχίστων τιμών ύψους αγωγών AAAC μέσης κανονικής επιφόρτισης δικτύου μέσης τάσης.
Συγγραφείς ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0240
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εκτίμηση των Συνεπειών Πτώσης ενός Αγωγού ACSR 16mm2 του Εναέριου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης στο Έδαφος, ηλεκτροδοτούμενο από Κέντρο Διανομής 15 ή 25 ή 50 MVA
Συγγραφείς Λεβογιάννη Δ. Φωτεινή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0107
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση Βέλτιστων Σημάτων για την Μετάδοση Ευρυζωνικών Πληροφοριών διαμέσου του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συγγραφείς Σταύρος Τσακίρης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2009-0032
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προσομοίωση γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης και ανάλυση της κεραυνικής συμπεριφοράς τους
Συγγραφείς Μέντης Παναγιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2004-0043
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΔΟΚΙΜΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς Παπαδοπούλου Αγγελική
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0029
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ηλεκτρονικοί Μετατροπείς Ισχύος Συνεχούς Τάσης σε Συνεχή για Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Αιολικών Πάρκων
Συγγραφείς Ιωάννης Α. Σταυρινάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2003-0171
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κατασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτρονικού κυκλώματος για μικρομηχανικές γεννήτριες συλλογής ενέργειας από το περιβάλλον
Συγγραφείς Παναγιώτης Γαλάνης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0204
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα με στόχο τον έλεγχο κινητήρα μονίμων μαγνητών για εφαρμογές ηλεκτροκίνησης
Συγγραφείς Δημήτριος Γυπαράκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0082
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
Συγγραφείς ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0170
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μετάβαση στο ευφυές ηλεκτρικό δίκτυο και διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
Συγγραφείς Σταύρου Σωτήρης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0171
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συγκριτική διερεύνηση τεχνικών ελέγχου τριφασικού αντιστροφέα πηγής τάσης δύο επιπέδων με κριτήρια ποιότητας ισχύος για εφαρμογές ηλεκτρικής κίνησης
Συγγραφείς Τσούπος Αλέξανδρος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0038
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση και ανάπτυξη ασφαλούς πρωτοκόλλου διαχείρισης και ελέγχου συσκευών για μεγάλης κλίμακας BPL δίκτυα
Συγγραφείς Βουλκίδης Αρτέμης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0215
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO Nanoflowers) ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΕΛΗΝΙΟΥΧΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ (CdSe)
Συγγραφείς Εμμανουήλ Χ. Μανδράκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0126
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αξιοποίηση Νανοδομών ZnO (Nanoflowers) για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές
Συγγραφείς Ιώαννης Χρ. Κουτσουμάρης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0045
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Συγγραφείς Αναστάσης Τσουμάνης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0172
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συγγραφείς ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/MT2006-0002
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΟ ΣΡ
Συγγραφείς ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0335
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση Φορτιστή Μπαταριών Ιόντων Λιθίου
Συγγραφείς Κωνσταντίνος Μπούρχας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0248
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Η χρήση της ζώνης NB-PLC για επικοινωνίες ευφυούς δικτύου μέσω γραμμών μεταφοράς Μέσης Τάσης
Συγγραφείς Νικόλαος Ι. Χιωτέλλης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0249
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΟΡΙΟ, ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ,ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ
Συγγραφείς ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/MT2006-0004
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Τεχνικές Προσομοίωσης Συστημάτων Κυψελών Υδρογόνου
Συγγραφείς Μέξης Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0184
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ελαχιστοποίηση απωλειών ενέργειας στις γραμμές μεταφοράς ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατανομή των απωλειών στους ζυγούς του δικτύου
Συγγραφείς ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0190
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/MT2006-0005
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΛΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0338
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη ιονισμού εδαφικών δειγμάτων σε διάταξη παράλληλων πλακών (άμμος 75% , λεπτόκοκκο 25%)
Συγγραφείς Κοντονικόλα Ανδρέας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0297
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σφάλματα και Προστασία των DC Μικροδικτύων
Συγγραφείς Κρέσνας 32 Αριστείδης Καζακόπουλος aris. kazakopoulos@gmail. com 03108116
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0177
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στη μελέτη της χωρικής αγωγιμότητας πολυμερών μονωτικών υλικών
Συγγραφείς Μυρτώ Θωμά
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0096
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΕΛΗΝΙΟΥΧΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συγγραφείς Σοφία Κ. Μπακογιάννη and Αγγελική Χ. Ξενάκη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0059
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ Η/Υ
Συγγραφείς Κορακίτης Λουκάς
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0299
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση μικροδικτύου χαμηλής τάσης με χρήση του προτύπου IEC-61850
Συγγραφείς Νατάσα Αλεξανδρή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0099
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΕ ΙΚΑΡΙΑΣ
Συγγραφείς ΓΕΡΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0199
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη κατανομής δυναμικού και ηλεκτρικού πεδίου σε καθοδικά αλεξικέραυνα
Συγγραφείς Σπανιάς Χρυσοβαλάντης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0110
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εκτίμηση Κατάστασης σε Δίκτυα Διανομής με Διασπαρμένη Παραγωγή
Συγγραφείς Ευθυμία Κ. Χατζηελευθερίου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0030
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σημασία Των Διαταραχών Τάσης Για Τους Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συγγραφείς Καραμανλής Κωνσταντίνος and Ντούπης Χρήστος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0112
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υπολογισμός επιτρεπτού ύψους βέλους κάμψης χάλκινων αγωγών εναερίου δικτύου μέσης τάσης
Συγγραφείς Τριανταφύλλου Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0201
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ «PERTINAX-ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 80°C» ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 250/2500 μs ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ «ΑΚΙΔΑ-ΠΛΑΚΑ»
Συγγραφείς ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0114
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στη Βραχυπρόθεσμη και Μεσοπρόθεσμη Πρόβλεψη Ζήτησης Φορτίου και Ενέργειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με Χρήση Μεθόδων Αναγνώρισης Προτύπων
Συγγραφείς ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2006-0033
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εφαρμογή συστημάτων μέτρησης και βελτίωσης της απόδοσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Συγγραφείς Κόκλα Ευφροσύνη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0034
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων για καταγραφή και παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε αστικό περιβάλλον Έξυπνης Πόλης
Συγγραφείς Μαρία Μανάφα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0203
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ DC/DC ΜΕΑΤΡΟΠΕΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΡΟΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
Συγγραφείς ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΙΑΝΟΥ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0002
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη και Σχεδίαση Τεχνικών Ελέγχου ενός Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας σε Συσσωρευτές (Battery Energy Storage System - BESS) για Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα
Συγγραφείς ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0117
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διερεύνηση των φαινομένων σε συνδέσμους εναέριων αγωγών Μέσης Τάσης
Συγγραφείς Μίχος Αλκιβιάδης and Παναγόπουλος Σπυρίδων
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0211
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Παραγωγή Και Χαρακτηρισμός Ηλεκτρολυτικών Εναποθέσεων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές
Συγγραφείς Πέτρος Α. Τσακόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0037
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΔΟΚΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (EMC) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ζ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0118
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιριών
Συγγραφείς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΑΤΛΙΤΖΙΑΝΑΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2006-0037
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Βέλτιστη επαναδιαμόρφωση ενεργών ακτινικών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με διεσπαρμένη παραγωγή
Συγγραφείς Σιάγκας Δημήτριος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0050
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση Συστήματος Διαχείρισης Φωτοβολταϊκής Γεννήτριας σε Ηλεκτρικό Όχημα
Συγγραφείς Στάθης Σπυρίδων-Πύρρος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0340
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ονομαστικό ρεύμα σφιγκτήρα του δικτύου διανομής
Συγγραφείς Σταθάκης Αλέξανδρος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0126
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ενισχυτής ισχύος για δέκτες GSM 1800 Mhz
Συγγραφείς Ιάσων Ρωμαντζής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0222
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ AC ΚΑΙ DC ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΩΝ
Συγγραφείς ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0006
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση κινητηρίου συστήματος για πρότυπο ηλεκτρικό όχημα
Συγγραφείς Ηλίας Καραφυλλάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0341
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διερεύνηση Ροπής Σύσφιγξης σε Συνδέσμους Αγωγών ACSR Μέσης Τάσης 16 mm2 Υπό Συνεχή Καταπόνηση
Συγγραφείς Αλέξιος Ν. Παπαλεξίου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0254
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ιδιωτικοί Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ - Μελέτη Ιδιωτικού Υ/Σ 20/0,4 kV Παροχής Τύπου Α1 για την Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου
Συγγραφείς Δημήτριος Ι. Ψιμόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0270
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ηλεκτροκίνητα τρένα
Συγγραφείς Σωτήριος Ντούρος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0216
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση Ανιχνευτή Σημείου Μέγιστης Ισχύος Φ/Β Συστοιχίας μέσω Διακριτού Μοντελοποιημένου Προβλεπτικού Ελεγκτή Ρεύματος για Αποδοτική Λειτουργία υπό Ραγδαία Μεταβαλλόμενες Ατμοσφαιρικές Συνθήκες και Μερική Σκίαση
Συγγραφείς Βασίλειος Ρενιέρης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0048
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση της διηλεκτρικής, θερμικής και μηχανικής συμπεριφοράς των εναέριων γραμμών υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης καθώς και των εξασκούμενων δυνάμεων μεταξύ τους
Συγγραφείς Φώτης Γιαννίκου and Κοκκινοπούλου 6Α Ευάγγελος Ρίζος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0094
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Οικονομικά οφέλη και πλεονεκτήματα των μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής σε δίκτυα Χαμηλής Τάσης
Συγγραφείς Μαρία Αντωνάκου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0175
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προσομοίωση κυψελών καυσίμου με το πρόγραμμα SPICE και σχεδίαση μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος για κυψέλες καυσίμου.
Συγγραφείς Ψαρός Παναγιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2004-0139
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υλοποίηση αναπτυξιακής πλακέτας με βάση τον μικροϋπολογιστή AVR της Atmel
Συγγραφείς Μαργαρίτα Ν. Αραβαντινού
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2004-0058
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πρόβλεψη Παραγωγής και Μακροπρόθεσμης Διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφείς Νικολέττα Κολέρη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0176
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Έλεγχος αντιστροφέα φωτοβολταϊκών συστημάτων για υποστήριξη του δικτύου σε συμμετρικά και ασύμμετρα σφάλματα
Συγγραφείς Κωνσταντίνος Γάλλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0218
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προσομοίωση ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών με γεννήτρια επαγωγής διπλής τροφοδότησης και μελέτη δυνατότητας παραμονής της σε λειτουργία κατά τη διάρκεια βυθίσεων τάσης.
Συγγραφείς Μάργαρης Ιωάννης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0192
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ένας νέος Τριφασικός Αντιστροφέας Τάσης Τεσσάρων Επιπέδων
Συγγραφείς Παπαδόπουλος Νικόλαος του Παναγιώτη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2003-0187
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση Αξιοπιστίας και Ασφάλειας Λειτουργίας των Συστημάτων Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος
Συγγραφείς Λεωνίδας Μπουζιάνης and 03098135
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2003-0188
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ
Συγγραφείς ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0278
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ
Συγγραφείς ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0279
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επιπτώσεις της Αιολικής Διείσδυσης στην Ασφάλεια και Αξιοπιστία Λειτουργίας Απομονωμένων Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συγγραφείς Δημήτρης Τράκας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0286
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ AΠΟΚΟΠΗ ∆ΥΟ ΑΓΩΓΩΝ Al 35mm2 ΓΡΑΜΜΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (400V, 230V) ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ 150kVA ή 160kVA ή 200kVA
Συγγραφείς ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0287
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΡΩΝΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2006-0041
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση συστήματος ελέγχου ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών με δυνατότητα ρύθμισης τάσης και συχνότητας
Συγγραφείς Δημήτριος Γ. Ζωγράφος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0050
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συνέπειες από την αποκοπή δυο αγωγών Al 16 mm2 γραμμής διανομής χαμηλής τάσης (Χ.Τ. 400V, 230V) ηλεκτροδοτούμενης από υπαίθριο υποσταθμό των 250kVA.
Συγγραφείς Νικόλαος Αντωνιάδης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0125
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Θερμιδομετρική διάταξη για την μέτρηση απωλειών ισχύος σε μετατροπείς Silicon Carbide
Συγγραφείς Γεώργιος Σφακιανάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0132
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση Ανεμογεννήτριας σε πραγματικό χρόνο για μελέτη ρύθμισης συχνότητας
Συγγραφείς Νικόλαος Λ. Κατσουλάκος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0051
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδιασμός και κατασκευή ψηφιακού-αναλογικού συστήματος για σταθεροποίηση θερμοκρασίας σε κυτταρική κυψέλη
Συγγραφείς Αδρακτάς Αντώνιος and Μπαρδάκος Αναστάσιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0133
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΟΥ
Συγγραφείς ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2004-0061
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υψίσυχνη πειραματική υποδειγματοποίηση συμμετρικών τριπολικών μονοφασικών καλωδίων εσωτερικών ηλεκτρικών δικτύων χαμηλής τάσης
Συγγραφείς Σωτήριος Σωτηρίου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0015
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αγώγιμη συμπεριφορά του πεπιεσμένου χαρτιού σε ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο εντός μονωτικού ελαίου υπό κρουστικές τάσεις ±10/200 μs
Συγγραφείς Σταμάτιος Γ. Καραχάλιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0127
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μετατροπέας Ισχύος Εναλλασσόμενου Βραχίονα και μέθοδοι προστασίας των ημιαγωγών του με τη χρήση βαρίστορ μεταλλικών οξειδίων συνδεδεμένων σε σειρά και παράλληλα
Συγγραφείς Κίτσος Βασίλειος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0140
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πιθανοτική προσέγγιση για τη βέλτιστη τοποθέτηση και διαστασιολόγηση ανεμογεννητριών σε δίκτυα διανομής
Συγγραφείς Κατσούρης Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0134
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 12-ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συγγραφείς ΠΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0230
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στη μελέτη συστημάτων γείωσης
Συγγραφείς Αριστέα Α. Αλεξοπούλου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0303
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΨΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συγγραφείς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΣΙΜΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0070
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΕΛΗΝΙΟΥΧΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ ΣΕ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ (ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΜΟΝΩΤΗ-ΗΜΙΑΓΩΓΟΥ)
Συγγραφείς Βασίλειος Η. Παναγάκος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0049
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μέτρηση του ονομαστικού ρεύματος σε στατικούς ηλεκτρικούς συνδέσμους για γυμνούς αγωγούς ACSR
Συγγραφείς Λυράκης Εμμανουήλ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0137
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Συγγραφείς Χάρης Παπαδόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0071
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αντιμετώπιση φαινομένου ανύψωσης τάσης λόγω διείσδυσης φωτοβολταϊκών στη Χαμηλή Τάση
Συγγραφείς Κορλός Κ. Θεοφάνης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0264
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αξιολόγηση μεθόδων διαχωρισμού του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αποκεντρωμένος έλεγχος τάσης.
Συγγραφείς Μπάρος Ανδρέας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0225
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ρύθμιση τάσης με ΣΑΤΥΦ σε δίκτυα με διεσπαρμένη παραγωγή
Συγγραφείς Γκιάτης Ανδρέας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0191
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επαγωγικός Φορτιστής Ηλεκτρικού Οχήματος
Συγγραφείς Ελένη Γ. Γατή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0185
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη και Σχεδίαση Κυματοδηγικού Vircator
Συγγραφείς Παναγιώτης Μπέτζιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2009-0058
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συγκριτική μελέτη μικροδικτύων συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος.
Συγγραφείς Κεφαλάς Νικόλαος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0192
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υπολογισμός παρασίτων χωρητικοτήτων και παραμέτρων τόξου υπερπήδησης αλυσοειδών μονωτήρων μέσω γενετικού αλγορίθμου
Συγγραφείς Δρακωτός Γ. Αθανάσιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0156
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντέλα Περιγραφής Φυσικού Διαύλου Συστημάτων PLC στη Χαμηλή και τη Μέση Τάση
Συγγραφείς Πονηρός Γιώργος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0157
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Δοκιμή βραχυκύκλωσης και υπερθέρμανσης σε ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό χαμηλής τάσης
Συγγραφείς Iωάννης Περπινιάς
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0290
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συγγραφείς ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0357
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΥΨΙΣΥΧΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0079
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διερεύνηση του Αποτελέσματος της Πτώσης Δύο Αγωγών ACSR 50mm2 του Δικτύου Διανομής στο Έδαφος
Συγγραφείς Ελπινίκη Α. Αποτστολάκη - Ιωσηφίδου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0297
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση λειτουργίας και έλεγχος συστήματος ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών Διασυνδεδεμένης στο δίκτυο
Συγγραφείς Μάριος Β.Ντρέκο
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0298
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ
Συγγραφείς ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΝΔΡΑΚΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2012-0033
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση και Ανάλυση Μικροδικτύων με μεθόδους της Θεωρίας Παιγνίων
Συγγραφείς Πέτρος Αριστείδου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0131
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση και Σχεδίαση μιας Νέας Τοπολογίας Υβριδικού Αντιστροφέα Πολαπλών επιπέδων Τάσης
Συγγραφείς Γεώργιος Σ. Περαντζάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2007-0005
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση Ελεγκτή για την Εύρεση του Σημείου Μέγιστης Ισχύος Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Συστήματος υπό Συνθήκες Μερικής Σκίασης
Συγγραφείς Ντάκος Παναγιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0220
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμματιζόμενου φορτιστή συσσωρευτών ισχύος 3kW για χρήση σε ηλεκτρικό όχημα
Συγγραφείς Ματακιάς Δημήτριος, ; 03110142, Γρυπάρης Σπυρίδων and 03110189
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0100
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΒΑΣΙΛΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2007-0006
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διερεύνηση Συμβατότητας με Κώδικες Συστήματος Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων Διασυνδεδεμένων μέσω Συνδέσμων HVDC
Συγγραφείς Γεώργιος Ν. Πατσάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0013
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Στιγμιαία τιμή της τάσης έναρξης και της τάσης περαίωσης των μερικών εκκενώσεων στον συνδιασμό "Pertimax - λάδι μετασχηματιστών" υπο κρουστικές τάσεις +-1,2/100μs εντός ανομοιογενούς πεδίου
Συγγραφείς Αντωνοπούλου Ευαγγελία
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0007
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επέκταση Δικτύου Διανομής με χρήση Γενετικού Αλγόριθμου μέσω της βέλτιστης τοποθέτησης Υποσταθμού ΥΤ
Συγγραφείς Μάριος Μίχας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0222
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Έγχυση/Εξαγωγή σημάτων PLC σε/από γραμμές μεταφοράς ΜΤ
Συγγραφείς Απόστολος Μητσάκος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0060
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ηλεκτρική διάσπαση δειγμάτων χώματος
Συγγραφείς Αντιγόνη Ι. Λοΐζου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0054
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση και Ανάλυση της Δυναμικής Ευστάθειας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων
Συγγραφείς Γεώργιος Ρογδάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0111
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Συγγραφείς ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0025
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κανονισμοί λειτουργίας και προδιαγραφές δοκιμών μετασχηματιστών μέτρησης
Συγγραφείς Κορομπίλη Ασημένια
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0138
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδιασμός και Πειραματική Επιβεβαίωση Διανυσματικού Ελέγχου Σύγχρονου Κινητήρα Εσωτερικών Μονίμων Μαγνητών για Εφαρμογές Ηλεκτρικών Οχημάτων
Συγγραφείς Φωτεινή Καραμούντζου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0232
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση και Ανάλυση της Δυναμικής Ευστάθειας της HVDC ΔΙασύνδεσης της Κρήτης με το Κεντρικό Δίκτυο
Συγγραφείς Δημήτριος Πετρόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0226
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εκτίμηση της κρίσιμης τάσης υπερπήδησης σε μονωτήρες με τη χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
Συγγραφείς Αγγελική Αθ. Γιαλκέτση
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0027
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σύζευξη, Βελτιστοποίηση, Τιμολόγηση και Εφαρμογές Ροής Ισχύος σε Υβριδικούς Ενεργειακούς Διανομείς-Κέντρα
Συγγραφείς Παπαζαφειρίου Αστέρης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0114
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη αυτόνομου υβριδικού συστήματος για τροφοδότηση αγροικίας
Συγγραφείς Αθανασόπουλος Σάββας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0025
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πλήρης αντικατάσταση των πετρελαϊκών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της Αμοργού με εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Συγγραφείς Κονδύλης Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0019
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση και κατασκευή κινητήρα μονίμων μαγνητών για πρότυπο ηλεκτρικό όχημα
Συγγραφείς Χρήστος Κρασόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0227
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πρόγραμμα Υπολογισμού Αποδεκτού Ύψους Γραμμής Δικτύου Μέσης Τάσης ανάλογα με την Θερμοκρασία – Μελέτη για ACSR 16 mm2 και 35 mm2 Κανονικής Επιφόρτισης
Συγγραφείς Μαρία Στ. Μπέτση and Αικατερίνη Νικ. Συκά
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0192
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0081
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επίδραση Αιολικής Παραγωγής στη Μέγιστη Μεταφερόμενη Ισχύ Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συγγραφείς Γεώργιος Τζούνας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0316
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για τον υπολογισμό κρίσιμων μεγεθών σε μονωτήρες υψηλής τάσης
Συγγραφείς Γεωργία Η. Ασημακοπούλου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0082
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συγγραφείς Πετροπούλου Π. Νίκη and Σωτηρίου Α. Ελευθέριος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0117
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη και σχεδιασμός ηλεκτρονόμου σημάνσεων σφαλμάτων και ψηφιακού μετρητή ενέργειας
Συγγραφείς Μπαγιώκος Παναγιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0149
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάπτυξη Υλικού και Λογισμικού για sensorless έλεγχο Brushless DC κινητήρα με xρήση DSP processor
Συγγραφείς Κωνσταντίνος Στάμου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0237
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΜΟΝΙΚΏΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ Τ¶ΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΏΝ
Συγγραφείς Κουβελιώτης - Λυσίκατος Ιάσων
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0069
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 10MVA 20/6,6kV & 20/0,4kV
Συγγραφείς Απόστολος- Απόλλων Παρασκευόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2004-0079
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση Αρμονικών Εκπομπών Αιολικού Πάρκου
Συγγραφείς Παρασκευοπούλου Ναταλία
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0085
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση και Ανάλυση λειτουργίας αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος Νήσου Ρόδου
Συγγραφείς Ειρήνη Γαϊτάνου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0086
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ¶εργος Υποστήριξη Συστήματος Μεταφοράς από Διεσπαρμένες Πηγές
Συγγραφείς Θεόδωρος Σουξές
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0286
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Θεωρία Παιγνίων σε Απελευθερωμένη Αγορά Ενέργειας
Συγγραφείς Κοντογιώργος Παναγιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0301
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εφαρμογή προβλεπτικών τεχνικών ελέγχου στα συστήματα οδήγησης κινητήρων μονίμων μαγνητών ηλεκτρικών οχημάτων - συγκριτική μελέτη των επιδόσεών τους σε σχέση με άλλα απλά σχήματα ελέγχου
Συγγραφείς Σπαθής Δημοσθένης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0020
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σήμανση Ενεργειακής Απόδοσης Μετασχηματιστών Διανομής
Συγγραφείς Γιώργος Σ. Παναγιώτου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0062
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΤΡΩΣΙΑΣ ΣΕ ΒΥΘΙΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς Δελημπαλταδάκη Φανή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0031
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ασύρματη Συσκευή Ανίχνευσης Σταθμευμένων Οχημάτων
Συγγραφείς ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΝΙΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ kknithakis@hotmail. com 03100313
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0040
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συναρμολόγηση και λειτουργία γεννήτριας υψηλών τάσεων
Συγγραφείς Ξύγκης Θεμιστοκλής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0065
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εκτίμηση φορτίου και κατάστασης σε δίκτυα διανομής με χρήση δεδομένων από έξυπνους μετρητές
Συγγραφείς Καρλής Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0108
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Συγγραφείς ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΡΑΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0235
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μετρήσεις Λυόμενων Συνδέσμων
Συγγραφείς Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0036
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Συγγραφείς EYAD ALQSISS
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0324
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αναδιαρρύθμιση του υπογείου δικτύου μέσης τάσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλείων
Συγγραφείς Σίσκος Νικήστρατος-Παναγιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0163
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανίχνευση αστάθειας τάσης με μετρήσεις πραγματικού χρόνου
Συγγραφείς Ειρήνη Α. Γεροβασίλη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0207
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη Ροής Φορτίου σε Δίκτυο Χαμηλής Τάσης με Διεσπαρμένη Παραγωγή
Συγγραφείς ¶νδρου Ευστρατία
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0208
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ενσωμάτωση Ηλεκτρικού Μοντέλου στην Οικονομία
Συγγραφείς Δημητρέλλος Παναγιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0038
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη των κυκλοφορούντων ρευμάτων στα DC μικροδίκτυα με σκοπό την ελαχιστοποίησή τους
Συγγραφείς Θεόδωρος Καλπάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0246
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συγγραφείς Αντωνιάδου-Πλυταριά Κυριακή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2015-0373
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συγγραφείς ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2004-0249
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Η τεχνολογία BPL στη Μέση Τάση - Το Έξυπνο Δίκτυο
Συγγραφείς Χρήστος Π. Παπαθεοδώρου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0174
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάπτυξη αλγορίθμου ενεργειακής διαχείρισης στόλου ηλεκτρικών οχημάτων στα πλαίσια λειτουργίας ενός εικονικού σταθμού παραγωγής
Συγγραφείς ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0166
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση Ευστάθειας Τάσης με την Μέθοδο της Συνέχειας
Συγγραφείς Νικόλαος Τσουρής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0175
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αξιοποίηση θαλάμου ελεγχόμενων κλιματικών συνθηκών - Επίδραση των κλιματικών συνθηκών στη διηλεκτρική αντοχή του αέρα υπό κρουστική καταπόνηση
Συγγραφείς ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2004-0169
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ
Συγγραφείς ΕΛΙΣΑΒΕΤ Σ. ΚΟΡΜΑΛΗ
Κωδικός artemis.ntua.ece/TR2006-0001
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Τεχνικές ενεργής απόσβεσης για αντιστροφέα πηγής τάσης με LCL φίλτρο διασυνδεδεμένο στο δίκτυο
Συγγραφείς Νίκος Κωνσταντέλλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0167
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επίδραση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στα μεγέθη ενός μικροδικτύου με αυξημένη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Συγγραφείς Βαρβάρα Ρίζου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0288
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HYBRID PSO
Συγγραφείς ΠΑΣΧΟΥ ΔΡΟΣΙΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0110
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση, Κατασκευή και Πειραματική Επιβεβαίωση Αντιστροφέα στο Σύστημα Ηλεκτρικής Κίνησης Πρότυπου Ηλεκτρικού Οχήματος
Συγγραφείς ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΝΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0150
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Δημιουργία τηγμάτων αλουμινίου
Συγγραφείς Ελευθεριάδου Σ. Παρθένα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0024
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Βέλτιστη Ροή Φορτίου υπό Περιορισμούς Ασφαλείας σε Μικτό AC-DC Δίκτυο
Συγγραφείς Στέφανος Ράπτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0031
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ
Συγγραφείς Γριτσοπούλου Π. Στυλιανή and Θωμοπούλου Κ. Ανδριάννα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0121
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ AΠΟΚΟΠΗ ΔΥΟ ΑΓΩΓΩΝ Al 16mm2 ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (400V, 230V) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ 150kVA ή 160kVA ή 200kVA
Συγγραφείς ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0071
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κατασκευή και Οπτοηλεκτρικός Χαρκατηρισμός Λεπτών Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου
Συγγραφείς Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0113
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σύστημα Δημιουργίας και διαχείρισης σήματος RF για τις κοιλότητες των 200 ΜΗz στον Proton Synchrotron, στο CERN
Συγγραφείς Κωνσταντίνου Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0026
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αντικεραυνική προστασία εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής τάσης με καθοδικά αλεξικέραυνα
Συγγραφείς Αναστασία Μητροπούλου
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0211
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επαναδιαμόρφωση Ηλεκτρικών Δικτύων Διανομής μέσω Διακοπτών με Γενετικό Αλγόριθμο
Συγγραφείς Δημήτριος Τάταρης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0028
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αντικεραυνική προστασία εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής τάσης με καθοδικά αλεξικέραυνα
Συγγραφείς Αποστολάκης Χρήστος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0212
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση Διεσπαρμένης Παραγωγής
Συγγραφείς Νικόλαος Τάγκας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0131
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αποκεντρωμένη ρύθμιση τάσης σε δίκτυα διανομής
Συγγραφείς Σπυρίδων Χ. Αποστολόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0250
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Βέλτιστη σχεδίαση συστήματος ενεργειακής αποθήκευσης για έλεγχο τάσης στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Συγγραφείς Χρήστος Αγαθοκλέους
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0124
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος μέγιστης μεταφοράς ισχύος από θερμοηλεκτρική γεννήτρια για τη φόρτιση μπαταρίας
Συγγραφείς Μαρίνα Πετρίδη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0251
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Συγγραφείς Λαζαρίδης Ιωάννης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0170
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Συγγραφείς ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2009-0083
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση Δικτύου Υψηλής Τάσης Νήσου Κρήτης για τη Μελέτη των Ταχέων Ηλεκτρομαγνητικών Μεταβατικών Φαινομένων
Συγγραφείς Τσεκούρας Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/MT2007-0001
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αποκεντρωμένος έλεγχος για την αποφυγή υπερτάσεων με χρήση κατανεμημένων αλγορίθμων με περικοπή φωτοβολταϊκής παραγωγής
Συγγραφείς Νικόλαος-Γεώργιος Παυλάκος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0127
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη στρατηγικών ελέγχου DC μικροδικτύων σε περιβάλλον προσομοίωσης Matlab/Simulink
Συγγραφείς Δημοσχάκης Κωνσταντίνος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0046
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη Κατασκευής Ανάλυση Κυκλωματικής & Πεδιακής Συμπεριφοράς Δοκιμίου Ανεμογεννήτριας 2,5 kW & Ανεμογεννήτριας 25 kW
Συγγραφείς Τσεκούρας Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/MT2007-0002
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Συγγραφείς Κ. Τσόλκας Βασίλειος and Α. Τυρέκογλου Στυλιανός
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0218
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διαγνωστικές δοκιμές σε αλεξικέραυνα μέσης τάσης
Συγγραφείς Εμμανουήλ Αυγερινός
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0137
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σύγκριση Κλασσικού και Ελέγχου Βασισμένου σε Ασαφή Λογική Ανεμογεννήτριας Μονίμων Μαγνητών
Συγγραφείς Μαρία Ρώτα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0219
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υπολογισμός Ηλεκτρικού και Μαγνητικού Πεδίου στο Περιβάλλον Γραμμών Μεταφοράς Μέσης Τάσης
Συγγραφείς Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2012-0299
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αναδιαρρύθμιση του υπογείου δικτύου μέσης τάσης με στόχο την μείωση των απωλειών ενέργειας
Συγγραφείς Παπαγεωργίου Λουκάς-Δημήτριος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0179
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εφαρμογή Μοντελοποιημένου Προβλεπτικού PQ Ελέγχου για τη Διασύνδεση Τριφασικού Αντιστροφέα στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συγγραφείς Κωνσταντίνος Κορακίτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0030
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μη-καταστροφικές διαγνωστικές μέθοδοι εντοπισμού σφαλμάτων σε υποσταθμούς μέσης και υψηλής τάσης
Συγγραφείς Ευγενία Βούλγαρη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0113
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδιασμός και κατασκευή Dc-Dc μετατροπέα ανύψωσης τάσης για ένταξη του σε Dc μικροδίκτυο
Συγγραφείς Μαληκκίδης Ονούφριος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0201
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Διερεύνηση λειτουργίας και κατασκευή οδήγησης βηματικού κινητήρα μέσω παράλληλης θύρας
Συγγραφείς Σεργιάδης Απόστολος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0241
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές
Συγγραφείς ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι.ΚΑΤΣΙΚΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0033
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μετρήσεις και Διερεύνηση Φαινομένων σε Ασφαλειοθήκες Ασφαλειών Ισχύος Χαμηλής Τάσης
Συγγραφείς Σταυρούλα Τζιώκα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0161
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Συγγραφείς Αντώνιος Χανιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2007-0035
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
Συγγραφείς ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π.
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0082
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αξιολόγηση Αποκεντρωμένου Συστήματος Προστασίας Από Κατάρρευση Τάσεως
Συγγραφείς Μάριος Χ. Κανατάς
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0124
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΕΙΡΩΝ VOLTERRA ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΙΚΤΩΝ 1-V CMOS ΓΙΑ WLAN ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συγγραφείς ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2007-0037
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Συγγραφείς ΤΣΟΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ and ΤΥΡΕΚΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0222
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ποιότητα μετρήσεων πραγματικών περιστατικών ηλεκτροστατικής εκφόρτισης
Συγγραφείς Γεώργιος Ψαρρός
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0085
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κατασκευή Προενισχυτή Ακουστικών Συχνοτήτων με Λυχνίες με Χαρακτηριστικά Υψηλής Πιστότητας
Συγγραφείς Μπαλτάς Ιωάννης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0009
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΠΕΔΙΟ ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ±1,2/50μs
Συγγραφείς ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0086
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση λειτουργίας και ανάπτυξη δυναμικού μοντέλου προσομοίωσης κυψελών καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC)
Συγγραφείς ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ - ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΑΣΩΝ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0167
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πρόγραμμα Αυτόματου Υπολογισμού του Κόστους Σύνδεσης Αιολικών Πάρκων
Συγγραφείς Θεμιστοκλής Κονδύλης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0016
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ
Συγγραφείς Τσινόπουλος Φώτιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0054
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κυκλωματικά και μαθηματικά μοντέλα μονωτήρων για τον υπολογισμό κρίσιμων μεγεθών
Συγγραφείς Δημήτριος Πέππας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2004-0265
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κυκλώματα Οδήγησης Ημιαγωγικών Διακοπτών Normally – On και Normally – Off JFETs Καρβιδίου Πυριτίου: Εφαρμογή Σε Μετατροπέα Ανύψωσης Τάσης Για Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Συγγραφείς Παντελής Στέφας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0095
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ PSS/SINCAL ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
Συγγραφείς ΚΟΥΤΣΟΛΟΥΚΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2007-0199
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Τεχνικές Εκτίμησης και Επιλογής Συγχρονισμένων Μετρήσεων Φασιθετών σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συγγραφείς Μανουσάκης Νικόλαος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2013-0020
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση και Έλεγχος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Συνθήκες Σκίασης
Συγγραφείς Μπατζέλης Ευστράτιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2016-0030
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συγγραφείς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2003-0003
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στην Ανάπτυξη Μετατροπέων Ισχύος με Ημιαγωγούς Καρβιδίου του Πυριτίου και Συμβατότητα με τους Κώδικες Δικτύου
Συγγραφείς Γεώργιος Καμπίτσης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2016-0032
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στην Ανάπτυξη Τεχνικών Ελέγχου για Συστήματα Διασύνδεσης Υψηλής Τάσης, Συνεχούς Ρεύματος, Τύπου Πηγής Τάσης (VSC-HVDC), Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων και Νησιών
Συγγραφείς Σωτήριος Νάνου
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2016-0033
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη δοκιμών διακοπτών φορτίου 24kV-400A
Συγγραφείς Θωμάς Βερύκιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0012
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση καρδιακού και κυκλοφορικού συστήματος για τον εντοπισμό στεφανιαίας στένωσης
Συγγραφείς Αλκμήνη Σγουρίτσα
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0043
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προβλεπτικός έλεγχος σε συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Συγγραφείς Παναγιώτης Κακοσίμος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2013-0028
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων
Συγγραφείς Αναστάσιος Κυριαζής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0131
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
Συγγραφείς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0252
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ IEC-61850 ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣΑΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0126
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μία διερεύνηση του ιονισμού με κρούσεις προ και κατά τη διάσπαση σε στερεά ηλεκτρομονωτικά, στον ατμοσφαιρικό αέρα, υπό κρουστικές τάσεις 1,2/50μs, μέσω μετρήσεων των μερικών εκκενώσεων με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Συγγραφείς Δημητριάδου Δέσποινα
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2016-0036
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος θερμική Συμπεριφορά Στατικών ηλεκτρικών επαφών υπό συνεχές ή κεραυνικό ρεύμα
Συγγραφείς Μιλτιάδης Π. Παΐσιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2007-0045
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση και ανάλυση λειτουργίας κινητήρα εσωτερικών μονίμων μαγνητών διπλής στρώσης για εφαρμογές ηλεκτρικών οχημάτων
Συγγραφείς Αλπογιάννης Γεώργιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0052
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Θερμική και Διηλεκηρική Συμπεριφορά Γραμμής ACSR 35 mm2 του Δίκτυο Διανομής
Συγγραφείς ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0102
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στη μελέτη της ηλεκτρικής συμπεριφοράς ρυπασμένων μονωτήρων
Συγγραφείς Βασιλική Θ. Κονταργύρη
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2007-0046
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συγγραφείς Κωστακάκη Αικατερίνη
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0174
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Βέλτιστος Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων Κίνησης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Συγγραφείς Αθανάσιος Σαρηγιαννίδης
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2016-0038
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ SiO2 / HfO22 ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
Συγγραφείς ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2007-0047
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πειραματική μελέτη μεταβατικής αντίστασης γείωσης με χρήση μοντέλων υπό κλίμακα
Συγγραφείς Δημήτριος Αναγνωστόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2013-0181
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μελέτη, κατασκευή και έλεγχος συστημάτων επαγωγικής μεταφοράς ισχύος
Συγγραφείς Ελένη Γατή
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2016-0039
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συγκριτική ανάλυση των νέων τεχνολογιών φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας
Συγγραφείς Σπυρίδων Ντάγγας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0137
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μερικές Εκκενώσεις Σε Πολυμερή Ηλεκτρομονωτικά Υλικά Υπό Κρουστικές Τάσεις Ζεύξης Σε Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 40C και 80C
Συγγραφείς Αντώνης Ξενιός
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0146
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υπολογισμός των αναπτυσσομένων στην επιφάνεια του εδάφους δυναμικών, των προερχομένων από κεραυνικά πλήγματα σε ηλεκτρικά δίκτυα υψηλής τάσης
Συγγραφείς ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ and ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 15772
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0096
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Στατιστική Ανάλυση της Επίδρασης Αιολικών Πάρκων στην Ευστάθεια Τάσης Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συγγραφείς Ιωάννης-Μάριος Γρανίτσας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0306
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡIΝΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β
Συγγραφείς Γκαμηλιάρη Αγγελική
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0063
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Τοπικός έλεγχος διεσπαρμένης παραγωγής σε απομονωμένα μικροδίκτυα
Συγγραφείς Δημήτριος Παπαλέξης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0219
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Τεχνικές προβλεπτικού ελέγχου για την οδήγηση σύγχρονου κινητήρα μονίμων μαγνητών σε εφαρμογές ηλεκτροκίνησης, με κριτήριο τον περιορισμό των επιδράσεων εξωτερικών διαταραχών και σφαλμάτων μέτρησης
Συγγραφείς Μακρυσόπουλος Στέφανος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0308
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση και Υλοποίηση Μονοφασικού Αντιστροφέα για Φ/Β Συστήματα
Συγγραφείς Μιχαήλ Παναγιωτάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0066
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΖΥΓΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συγγραφείς ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2016-0274
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Αξιολόγηση της Ποιότητας Συστηµάτων Μέτρησης Υψηλών Κρουστικών Τάσεων σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60060-2
Συγγραφείς Ασημίνα Σαρλή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0077
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ευρυζωνική Μετάδοση Σημάτων μέσω Γραμμών Μέσης Τάσης: Μοντέλα Διάδοσης – Χωρητικότητα
Συγγραφείς Λαζαρόπουλος Αθανάσιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/PD2010-0020
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εποπτεία Φωτοβολταϊκού Υβριδικού Συστήματος και Έλεγχος Φορτίων
Συγγραφείς Ευθύμιος Χριστάκης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0130
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Εφαρμογή Πρωτότυπης Τεχνικής Προβλεπτικού Ελέγχου σε Υβριδικό Αντιστροφέα Τάσης Τεσσάρων Επιπέδων
Συγγραφείς Νικόλαος Α.Κάμπρας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0260
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υπολογισμός πεδίου σε θέσεις αναρτήσεως γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης
Συγγραφείς Λαμπρινή Πλατή
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2006-0022
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Επίδραση του χρόνου εφαρμογής της τάσης στη μέτρηση της αντίστασης αντιστατικών δαπέδων
Συγγραφείς Βλάχος Ιωάννης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0180
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Πρόγραμμα Προσομοίωσης Ευστάθειας Τάσης και Μέτρων Προστασίας από Κατάρρευση
Συγγραφείς Μανδουλίδης Παναγιώτης
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0261
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντέλο Ανεμογεννήτριας με Πλήρη Μετατροπέα για Μελέτες Ευστάθειας
Συγγραφείς Νάνου Σωτήριος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2009-0112
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προσδιορισμός παραμέτρων γήρανσης φωτοβολταϊκών στοιχείων
Συγγραφείς Τετελένης Στέφανος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2011-0137
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Κατασκευή και Χαρακτηρισμός Χημικών Αισθητήρων βασισμένων σε Διθειούχο Μολυβδαίνιο
Συγγραφείς Καλόβουλος Κωνσταντίνος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0231
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Βέλτιστη Τοποθέτηση Σταθμών Ταχείας Φόρτισης Με Χρήση PCLONALG Και Βέλτιστης Ροής Φορτίου
Συγγραφείς Βασίλειος Τζώρας
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0064
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Συμβολή στη μελέτη της μεταβατικής αντίστασης γείωσης μέσω πειραμάτων σε μοντέλα υπό κλίμακα
Συγγραφείς Σωτήριος Βασιλόπουλος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0065
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Υβριδικός αλγόριθμος ρύθμισης τάσης σε ακτινικά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με αυξημένη διείσδυση διανεμημένης παραγωγής
Συγγραφείς Αλέξανδρος Γέσιος
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2017-0072
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Συγγραφείς ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2014-0147
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΑΓΩΓΗΣΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΑΓΩΓΗΣ
Συγγραφείς ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2005-0156
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
Συγγραφείς ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0188
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Σχεδίαση τάσης αναφοράς Bandgap σε τεχνολογία ΙΒΜ 90 nm
Συγγραφείς Αναστάσιος Ε. Παναγής
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2010-0269
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Μοντελοποίηση ηλεκτρονικών μετατροπέων ευρέως χρησιμοποιούμενων σε ανεμογεννήτριες μεταβλητών στροφών
Συγγραφείς ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0245
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συγγραφείς ΣΤΕΦΑΝΟΣ Β. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδικός artemis.ntua.ece/DT2008-0083
Φορέας ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών